Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

הדרכה אישית - חישוב מסלול מחדש
Health Expert

תוכנית הדרכה ממוקדת מטרה לבריאות ורפואה מונעת

התקדמות בגיל עם אנרגיה ובריאות מירבית

חיזוק החיסוניות ואיזון המיקרוביום

התמודדות עם אתגרים ספציפיים שמטרידים אותך

Health, Wellness, Nutrition, Aging

and Preventive Medicine

הדרך

 שיחות ממוקדות של חצי שעה בזום

 ליווי אישי - עד להשגת היעדים

  1. מה מטריד אותי?

  2. חלופות מזון אישיות לרפואה מונעת

  3. בניה ותחזוקה של מיקרוביום וחיסוניות מאוזנים

  4. זיהוי חוסרים, אי סבילות ומרכיבי מזון בעייתיים.

  5. הטמעת הרגלי רפואה מונעת ואורח חיים בריא.

  6. מעקב להשגת הייעדים ותחזוקה לטווח ארוך.

  7. חשוב – תכנית ההדרכה אינה ייעוץ רפואי בצורה כל שהיא ואינה באה במקום טיפול רפואי.

בואו נדבר
צרו קשר במייל או בטלפון לקביעת שיחת התאמה קצרה ולא מחייבת

avi-video-1on1.jpg