top of page
חיפוש

גם חיידקי המעיים שלנו מזדקנים – האם אפשר לעזור להם ולנו?


המייה של חיידקי המעיים

מסתבר שלא רק אנחנו, אלא גם חיידקי המעיים שלנו עוברים שינויים במהלך ההזדקנות. שינויים אלו מאופיינים בעיקר בהחלשות החיידקים "הטובים" והם מושפעים מהתזונה שלנו, מתרופות, מירידה בפעילות גופנית וממחלות כרוניות. במהלך ההזדקנות חלים שינויים נוספים במערכות הגוף, כגון הזדקנות המערכת החיסונית immunesenescence ועליה בתהליכים דלקתיים inflammaging . למיקרוביום של המעיים יש תפקיד חשוב בוויסות המערכת החיסונית ובתהליכים דלקתיים. דיסביוזיס הוא תהליך של שינויים לרעה של הרכב חידקי המעיים, ודיסביוזיס שקורה בהזדקנות משפיע על חדירות המעיים ועל שינויים בתגובה החיסונית. במחקר שנערך בבריטניה, שמסכם מאמרים רבים שפורסמו בנושא, המסקנה המוצעת היא שדיסביוזיס שקורה בהזדקנות מהווה את המנגנון הפוטנציאלי שקשור לתהליכי הזדקנות. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לתחזוק נכון של חידקי המעיים בכלל, ובמיוחד בגיל המבוגר.Ageing of the gut microbiome: Potential influences on immune senescence and inflammageingComments


bottom of page