top of page
חיפוש

השפעת התזונה על תכונות גנטיות


האם אפשר להשפיע על הסיכוי הגנטי לחלות בסרטן בעזרת תזונה והתנהגות? האם לתזונה השפעה על תכונות גנטיות?

בשורה של מחקרים נמצאו נתונים מעודדים, לפיהם תזונה נכונה ואורח חיים בריא, עשויים בהחלט להוריד סיכויי תחלואה אפילו בקבוצות אוכלוסייה שלהן מדדים גנטיים לסיכון גבוה.

במחקר שהתפרסם לאחרונה, נכללו קבוצות גדולות של נשים באנגליה. נבדקו מספר פקטורים גנטיים שנמצאים בקורלציה עם תחלואה בסרטן שד מתקדם, וכן מספר מדדים לאורח חיים בריא כגון: תזונה, פעילות גופנית, עישון ושתיית אלכוהול. מסקנת המחקר הייתה שאורח חיים בריא, נמצא בקורלציה משמעותית להפחתה בהשפעה הגנטית להתפתחות סרטן שד מתקדם.


מחקר זה ואחרים, מצביעים על החשיבות הרבה שיש לתזונה ואורח חיים בריא, אפילו אם הרקע הגנטי שלך, שאותו לא ניתן לשנות, מציב אותך בקבוצת סיכון. פרסום אחד המחקרים בלינק למעלה.


איך אני יכול לשפר את הבריאות שלי? פנה במייל או התקשר לטלפון לקביעת שיחת הכרות:


אמא וילד אוכלים יחד ונהנים

Comments


bottom of page