top of page
חיפוש

תזונה נכונה משפיעה על מצב הרוח ובריאות הנפש שלנו

הקשר בין תזונה נכונה לבריאות הנפש

גם מצב הרוח שלנו וכמובן בריאות הנפש, מושפעים ממה שאנחנו אוכלים. הקשר הבלתי נפרד בין תזונה נכונה לבריאות הנפש קיבל בשנים האחרונות חיזוק משמעותי. מחקרים אשר נערכו בתחום זה גילו, כי תזונה נכונה המורכבת בעיקר מפירות וירקות לצד צריכה מתונה של עופות ומוצרי חלב מפחיתה את הסיכוי לדיכאון וחרדה.


פחמימות ומצב הרוח

מחקרים רבים מראים כי קיים קשר הדוק בין מדד גליקמי תזונתי גבוה הנובע מצריכה מוגברת של פחמימות מזוקקות לבין סימפטומים דיכאוניים והשפעה על מצב הרוח. הוכח, כי עליות וירידות גבוהות של רמת הגלוקוז בדם מגבירות את הסיכון לדיכאון וחרדה.


התחזית באשר לתזונה בריאה ובריאות הנפש

אמנם, המחקרים הרבים שנערכו בהקשר של תזונה נכונה ובריאות הנפש מצביעים על קשר בלתי נפרד בין השניים. תזונה ים תיכונית בריאה קשורה באופן מובהק יותר לבריאות הנפש מאשר תזונה מערבית עתירת שומן רווי ופחמימות.


יחד עם זאת, נכונה לנו עוד כברת דרך ארוכה על מנת להבין היטב כיצד משפיעה התזונה באופן מלא על בריאות הנפש והמוח וכן באיזה אופן ניתן להשתמש בתזונה לשיפור המצב הקיים.

המידע מתבסס על מאמר שמסכם מספר מחקרים בתחום, שפורסם על ידי חוקרים מארה"ב ואנגליה בקישור הבא:

Food and mood: how do diet and nutrition affect mental wellbeing?

BMJ 2020;369:m2382משוואה בין תזונה למצב רוח


Comentarios


bottom of page